Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn đàn ông

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình muốn.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống