Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.

Henri Frederic Amiel

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống