Danh ngôn với chủ đề "ý chí"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hy vọng những điều tốt nhất. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tận dụng những điều đang có.

Zig Ziglar

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống