Danh ngôn với chủ đề "trẻ con"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống