Danh ngôn với chủ đề "thời gian"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại.

Henry Louis Mencken

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống