Danh ngôn với chủ đề "thay đổi"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.

William James

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống