Danh ngôn với chủ đề "sức khỏe"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một chút.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống