Danh ngôn với chủ đề "quan điểm"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Càng hoài bão lớn, càng thành đạt to.

Ngạn ngữ Mông Cổ

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống