Danh ngôn với chủ đề "lời nói"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu bạn muốn có được những thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống