Danh ngôn với chủ đề "lãng quên"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống