Danh ngôn với chủ đề "khác biệt"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống