Danh ngôn với chủ đề "hạnh phúc"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống