Danh ngôn với chủ đề "do dự"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống