Danh ngôn với chủ đề "danh tiếng"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay.

Benjamin Franklin

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống