Danh ngôn của tác giả Ngạn ngữ Tây Ban Nha

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không mạo hiểm thì chẳng làm gì được.

Ngạn ngữ Anh

Tìm tác giả theo tên

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống