Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh ...


Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.
-
The harder the conflict, the more glorious the triumph.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đấu tranhxung đột

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử.

Ngạn ngữ Nga

© 2012 Danh ngôn cuộc sống