Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận ...


Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
-
Glory, built on selfish principles, is shame and guilt.

William Cowper

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ích kỷhối hận

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống