Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ ...


Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên tâm hồn.
-
Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntuổi tác

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống