Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự ...


Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.
-
Self-conceit may lead to self-destruction.

Aesop

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 620
Ngày mất: 560BC
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống