Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm ...


Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất.
-
Of all noises, I think music is the least disagreeable.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống