Trong lúc họ còn đang nói với nhau không ...

Trong lúc họ còn đang nói với nhau không thể làm được điều đó đâu,

Trong lúc họ còn đang nói với nhau không thể làm được điều đó đâu, nó đã được làm xong rồi.
-
While they were saying among themselves it cannot be done, it was done.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu bạn không làm những điều ngu ngốc khi bạn còn trẻ thì bạn sẽ không có gì để mỉm cười khi bạn về già.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống