Tri thức của chúng ta là ảnh ảo lùi dần ...


Tri thức của chúng ta là ảnh ảo lùi dần trong sa mạc của sự ngu dốt đương mở rộng.
-
Our knowledge is a receding mirage in an expanding desert of ignorance.

Will Durant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tri thứcngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/11/1885
Ngày mất: 7/11/1981

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống