Trái tim luôn luôn nhìn thấu trước khi cái ...


Trái tim luôn luôn nhìn thấu trước khi cái đầu có thể thấy được.
-
It is the heart always that sees, before the head can see.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩtrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảng khắc.

Balzac

© 2012 Danh ngôn cuộc sống