Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh ...

Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao

Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao.
-
Great necessities call out great virtues.

Abigail Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/11/1744
Ngày mất: 28/10/1818
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.

Mother Teresa

© 2012 Danh ngôn cuộc sống