Tôi yêu con người, không phải vì thứ đoàn ...


Tôi yêu con người, không phải vì thứ đoàn kết họ mà vì thứ chia rẽ họ, và điều tôi muốn biết nhất là thứ gặm nhấm trái tim họ.
-
I love men, not for what unites them, but for what divides them, and I want to know most of all what gnaws at their hearts.

Guillaume Apollinaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườiđoàn kết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/8/1880
Ngày mất: 9/11/1918
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng phàn nàn - nó làm buồn người khác, làm bạn không tốt, và không giải quyết vấn đề nào cả.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống