Tôi là một điều kỳ diệu. Bạn cũng là ...


Tôi là một điều kỳ diệu. Bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống.

Nick Vujicic

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Úc
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 4/12/1982
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở lên to lớn.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống