Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một ...


Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra một trăm cách làm sai thôi.
-
I didn't fail the test, I just found 100 ways to do it wrong.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

A. A. Milne

© 2012 Danh ngôn cuộc sống