Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. ...


Tôi không quan tâm tới ai khen chê thế nào. Tôi chỉ đi theo cảm xúc của riêng mình.
-
I pay no attention whatever to anybody's praise or blame. I simply follow my own feelings.

Wolfgang Amadeus Mozart

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm xúcquan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 27/1/1756
Ngày mất: 5/12/1791
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống