Tôi không đòi hỏi vương miệng chỉ trừ ...


Tôi không đòi hỏi vương miệng chỉ trừ thứ dành cho tất cả mọi người. Tôi không cố gắng chinh phục thế giới nào chỉ trừ thế giới bên trong nội tâm.
-
I ask not for any crown but that which all may win; Nor try to conquer any world except the one within.

Louisa May Alcott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnchinh phục

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống