Tôi có thể không chắc chắn lắm điều gì ...


Tôi có thể không chắc chắn lắm điều gì làm mình thấy hứng thú, nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn điều gì làm mình không thích.
-
I may not have been sure about what really did interest me, but I was absolutely sure about what didn't.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêhành động

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống