Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi ...


Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa.
-
I had only a little time left and I didn't want to waste it on God.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gianlãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống