Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm sóc của ...


Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm sóc của những người thân cận nhất - những người trong gia đình.
-
Love begins by taking care of the closest ones - the ones at home.

Mother Teresa

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 26/8/1910
Ngày mất: 5/9/1997

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống