Tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự ...


Tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ích kỷác độc

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.

Ngạn ngữ Nga

© 2012 Danh ngôn cuộc sống