Tính cách là kết quả của hai thứ: thái ...

Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng

Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.
-
Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.

Samuel Johnson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống