Tiếng cười là một trong những đặc quyền ...


Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
-
Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chínụ cườilý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Jane Austen

© 2012 Danh ngôn cuộc sống