Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không ...


Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.
-
Money may kindle, but it cannot by itself, and for very long, burn.

Igor Stravinsky

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 6/4/1971
Ngày mất: 17/6/1882

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng phải theo đúng thứ tự này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống