Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không ...


Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.
-
Money may kindle, but it cannot by itself, and for very long, burn.

Igor Stravinsky

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 6/4/1971
Ngày mất: 17/6/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Uông Cách

© 2012 Danh ngôn cuộc sống