Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng ...

Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả

Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
-
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.

Hecto Berlioz

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gianhọc sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 11/12/1803
Ngày mất: 8/3/1869
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống