Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và ...

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.
-
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.

Thomas Edison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không dám hỏi sẽ dốt nát cả đời.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống