Thiên nhiên chỉ tạo ra động vật ngu xuẩn. ...


Thiên nhiên chỉ tạo ra động vật ngu xuẩn. Xã hội mới tạo ra con người ngu xuẩn.
-
Nature makes only dumb animals. We owe the fools to society.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống