Thế giới dường như luôn đầy người tốt ...


Thế giới dường như luôn đầy người tốt -- thậm chí ngay cả khi giữa họ là quỷ dữ.
-
The world seems full of good men--even if there are monsters in it.

Bram Stoker

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lòng tốtthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 8/11/1847
Ngày mất: 20/4/1912
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống