Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta ...


Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.
-
It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống