Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta ...


Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.
-
It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Jean Jacques Rousseau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống