Thật khó để khiến những người có mọi ...


Thật khó để khiến những người có mọi thứ quan tâm tới những người chẳng có thứ gì.
-
It is hard to interest those who have everything in those who have nothing.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có chí

Uông Cách

© 2012 Danh ngôn cuộc sống