Thật đáng tiếc cho những người không ...


Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời.
-
They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

Olivier Goldsmith

© 2012 Danh ngôn cuộc sống