Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý ...


Thẩm quyền tuyệt đối luôn dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc.
-
The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống