Thà hiểu rõ một ít còn hơn hiểu nhầm ...


Thà hiểu rõ một ít còn hơn hiểu nhầm nhiều.
-
It is better to understand little than to misunderstand a lot.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống