Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. ...

Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.
-
All life is an experiment. The more experiments you make the better.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Tục ngữ Việt Nam

© 2012 Danh ngôn cuộc sống