Tại sao ngươi lại phải phục thù! Vì mục ...


Tại sao ngươi lại phải phục thù! Vì mục đích nào mà ngươi theo đuổi nó? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm tổn thương kẻ thù ư? Hãy biết rằng người phải chịu nỗi đau đớn lớn nhất của sự phục thù là chính bản thân ngươi.
-
Why seeketh thou revenge, O man! With what purpose is it that thou pursuest it? Thinkest thou to pain thine adversary by it? Know that thou thyself feelest its greatest torments.

Akhenaton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tinh thầntha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Ai Cập
Nghề nghiệp: Tổng thống

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống