Tài năng luôn nhận thức được sự dồi ...


Tài năng luôn nhận thức được sự dồi dào của nó và không phản đối chia sẻ.
-
Talent is always conscious of its own abundance, and does not object to sharing.

Aleksandr Solzhenitsyn

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chia sẻtài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy biết ơn cho những gì bạn có và dừng phàn nàn - nó làm buồn người khác, làm bạn không tốt, và không giải quyết vấn đề nào cả.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống