Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của ...


Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta, thậm chí khi sự yêu thương không thể.
-
Kindness is in our power, even when fondness is not.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống