Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. ...


Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. Đôi khi nó khiến con người có thể chinh phục thế giới.
-
Lack of understanding is a great power. Sometimes it enables men to conquer the world.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.

Jane Austen

© 2012 Danh ngôn cuộc sống